Stichting Ik Beweeg

Stichting Ik Beweeg

Aanleiding

Na jaren actief geweest te zijn in Amsterdam Zuid als oefentherapeut Mensendieck en oprichter van BigMove Zuid. Ben ik nu werkzaam in Zandvoort en loop ik nog steeds tegen het zelfde aan. Wat mij al jaren stoort is dat men vaak eenzijdig de cliënten benadert. Wij geloven erin dat je mensen niet afhankelijk moet maken van de therapeut, maar de zelfredzaamheid van de cliënt kan bevorderen. Hiervoor maken we gebruik van het gedragsveranderingsmodel.

Missie

De stichting IK BEWEEG zet mensen in hun kracht. Vanuit een intrinsieke motivatie helpt de stichting mensen middels beweging een positieve richting te geven aan de toekomst.

De stichting doet dit door het tonen van een hoge mate van betrokkenheid bij het welzijn van de cliënt (fysiek en geestelijk) en maakt gebruik van grote deskundigheid op het gebied van bewegen, psyche en fysieke gesteldheid. De stichting heeft in ruime mate ervaring met de doelgroep.

Doelstelling:

De missie vertalen we naar een aantal doelstellingen:

  • Bevorderen en vergroten van de relatie tussen gezondheid en bewegen. Om dit te bereiken proberen we subsidies en donaties te verkrijgen van private partijen, de overheid en bedrijven
  • Preventie en promotie van gezondheid in de eerste lijns gezondheidszorg
  • Intensivering van de contacten tussen en met de eerste lijn
  • Verbeteren van prestaties van individu en organisatie
  • Bevorderen zelfsturing: Mensen stimuleren zelf verantwoordelijk te zijn voor de eigen gezondheid
  • Vergroten van de invloed van mensen op hun eigen gezondheid
  • Versterken van gezondheid van alle buurtbewoners
  • Holistisch denkbeeld: mentale, fysieke en sociale factoren
  • Activiteiten in de wijk/buurt
  • Sociale participatie

Activiteiten:

Intensivering van de contacten tussen en met de eerste lijn. Lid van Netwerk Gecombineerde Leefstijl Interventies.

Effect:

Het dorp Zandvoort krijgt gezondere bewoners. Meer mensen gaan bewegen. De cliënt zal een verhoogde geestelijke en fysieke gezondheid krijgen, zich fitter voelen, minder beperkingen ervaren en minder zorg nodig hebben.

Doelgroep:

De buurtbewoners van Zandvoort die nu kampen met gezondheidsproblemen/ bewegingsproblemen, sociaal minder actief zijn. Mensen met een (grotere) afstand tot de maatschappij. Op dit moment zijn het volwassenen van 18 jaar tot 90 jaar. Ook de kinderen van 4 jaar tot 18 jaar zijn bij ons welkom. Man/vrouw. Werkend/niet werkend.

Financiële situatie:

In verleden subsidie Amsterdam Zuid gehad, deze houdt op per 31-12-2011.

Vestigingsplaats van de stichting:

Zandvoort

Hoe bestuurders benoemd en ontslagen worden: Het bestuur wordt benoemd door de notaris. Het bestuur wordt schriftelijk ontslagen.

Bestuur:

Daniëlle Westra-Esser

Cliëntenraad:

niet toevoegen

Penningmeester:

Daniëlle Westra-Esser

Vanwege de eenmanszaak is het volgens Artikel 2:37 lid 7 wel toegestaan dat de voorzitter ook de penningmeester is.

KVK: 53987217